THANH LONG RUỘT ĐỎ HỮU CƠ KQ
THANH LONG RUỘT ĐỎ KQ
THANH LONG RUỘT TRẮNG KQ
Bình Thuận Dragon Fruit
Bình Thuận Dragon Fruit
Bình Thuận Dragon Fruit
Bình Thuận Dragon Fruit
Bình Thuận Dragon Fruit
 • Bình Thuận Dragon Fruit
 • Bình Thuận Dragon Fruit
 • Bình Thuận Dragon Fruit
 • Bình Thuận Dragon Fruit
 • Bình Thuận Dragon Fruit
 • Bình Thuận Dragon Fruit
 • Bình Thuận Dragon Fruit
 • Bình Thuận Dragon Fruit
 • Bình Thuận Dragon Fruit
 • Bình Thuận Dragon Fruit
 • Bình Thuận Dragon Fruit
 • Bình Thuận Dragon Fruit

Người tiên phong sản xuất thanh long hữu cơ

Mạnh dạn đầu tư trồng thanh long theo hướng hữu cơ, tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng là tiêu chí hàng đầu của Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Thanh long Quê Mỹ Thạnh (xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) - Lê Văn Chín.

Người tiên phong sản xuất thanh long hữu cơ
Left
Right